Richtlijnen voor inhoud en community

Bij Tripadvisor is het onze missie om je overal ter wereld mooie dingen te laten vinden. Met trots bieden we bijdragen van miljoenen reizigers, waarmee we bezoekers een platform bieden om altijd anderen te inspireren. We erkennen daarnaast hoe belangrijk het is dat ons platform een veilige omgeving biedt voor iedereen in de reiscommunity en dat de bijdragen op onze website nuttige en relevante richtlijnen bieden die reizigers helpen bij het plannen van hun reizen.

Daarom hebben we onze Community-richtlijnen gedurende meer dan 20 jaar ontwikkeld en verbeterd. Naast onze algemene Community-richtlijnen bevatten verschillende inhoudstypen op onze website aanvullende richtlijnen die specifiek op dat inhoudstype van toepassing zijn.

Voor het laatst bijgewerkt op 12 oktober 2021

Expliciete seksuele inhoud:

We plaatsen geen inhoud met expliciet seksueel materiaal, behalve in de volgende gevallen:

Ervaringen in een lifestyleresort: Tripadvisor begrijpt dat een aantal van onze gebruikers naar specifieke lifestyleresorts reizen om deel te nemen aan seksuele activiteiten. Voor dergelijke locaties staan we toespelingen op een seksuele ervaring toe, maar we staan geen grafische of expliciete beschrijving van dergelijke ervaringen toe, zelfs als deze betrekking hebben op het begrijpen van de reiservaring bij deze resorts.

Ooggetuigenverslagen: Als je getuige bent van expliciete seksuele activiteiten en een bericht hierover relevant is voor je ervaring en de toekomstige ervaringen van andere reizigers, kunnen we de inhoud plaatsen zolang het commentaar niet overmatig grafisch is.

Meldingen van seksuele activiteit zonder instemming: In een dergelijk scenario behouden we ons het recht voor om inhoud te publiceren die als grafisch of extreem kan worden beschouwd, zodat reizigers op de hoogte zijn van gebeurtenissen die de veiligheid van reizigers in gevaar kunnen brengen.

Geweld:

We zijn een inclusieve community en we willen graag dat onze gebruikers zich welkom en veilig voelen wanneer ze onze app of website bezoeken. Gebruik geen taal met als doel specifieke personen of accommodaties te schaden, anderen aan te moedigen hetzelfde te doen of uit te drukken dat je wilt dat dergelijke handelingen worden uitgevoerd.

Inhoud waarin specifiek wordt vermeld dat mensen beschoten, gedood, gewurgd, mishandeld of verwond zouden moeten worden op welke manier dan ook, zelfs als dit sarcastisch is bedoeld of op een overdreven manier wordt gezegd, wordt verwijderd. Inhoud waarin structurele schade aan een accommodatie opgehemeld wordt, zoals bedreigingen van bombardementen of brand, wordt verwijderd. Inhoud met de bovenstaande soorten bedreigingen kan worden gemeld aan de wetshandhaving.


We publiceren geen inhoud waarin persoonlijke deelname aan criminele activiteiten wordt gepromoot of beschreven die illegaal zijn in het land waarin de accommodatie, de vestiging of de beschreven locatie zich bevindt. Wij behouden ons het recht voor om meldingen van kindermishandeling, mensenhandel of directe dreigingen voor personen of accommodaties aan de autoreiteiten te melden.

Daarnaast verwijderen we alle inhoud waarin het volgende wordt genoemd:

  • deelname van een gebruiker of reisgenoot in de prostitutie, zelfs als dit wettelijk is toegestaan in de stad of het land waar de activiteit plaatsvindt
  • deelname aan gebruik van niet-voorgeschreven drugs, waaronder verzoeken om drugs te kopen, te verkrijgen of te smokkelen, met uitzondering van inhoud die het eigen gebruik van alcohol of marihuana beschrijft. Tripadvisor staat het gebruik van illegale substanties niet toe.
  • deelname aan de illegale verspreiding van wapens of vuurwapens.

Bijdragers kunnen ooggetuigenverslagen van criminele activiteiten opnemen, inclusief maar niet beperkt tot personeelsdeelname aan drugs, geweld, berovingen en seksuele aanrandingen. Deze context is niet bedoeld om gewelddadige of illegale activiteiten op te hemelen, maar is opgenomen ter nut van toekomstige reizigers.

Tripadvisor controleert niet actief de inhoud die het omzeilen van accommodatieregels of -richtlijnen bespreekt, zoals overtredingen of het weigeren van toegang te betalen, en staat toe dat deze op de website blijven staan.


Houd het netjes! We vragen bijdragers geen vulgaire of grove woorden te gebruiken. We staan de ‘zeer grove’ woorden natuurlijk niet toe en onze algemene regel is: als je het niet in het openbaar zou zeggen, zeg het dan ook niet hier. In sommige culturen worden termen mogelijk niet als problematisch gezien, terwijl in een andere cultuur diezelfde term als zeer beledigend kan worden beschouwd. We zijn een wereldwijd platform. Als een term over het algemeen als zeer beledigend wordt beschouwd in de context van een bepaalde geografie, kunnen we die inhoud verwijderen in het belang van onze wereldwijde community.

We vragen onze community om de medische of anatomisch juiste term te gebruiken bij het verwijzen naar lichaamsdelen of lichaamsfuncties. We kunnen ervoor kiezen om in sommige gevallen een reactie met straattaal of spreektaal te publiceren.

Je mag emoji’s, acroniemen en verholen scheldwoorden gebruiken, zolang ze niet beledigend zijn, zeker wanneer het naar een persoon is gericht.

We behouden ons het recht voor om taalgebruik toe te staan dat anders als beledigend beschouwd kan worden wanneer we denken dat het nodig is om belangrijke informatie over te brengen naar onze reiscommunity. Deze informatie kan onder andere een ervaring met een vertegenwoordiger van de accommodatie of andere gasten bevatten die relevant en informatief kan zijn voor andere reizigers


We staan geen bijdragen toe die een service of product promoten dat door de bijdrager wordt aangeboden. Met uitzondering van bepaalde managementfuncties die aan vermelde bedrijven worden aangeboden, publiceren we geen inhoud die vooral om commerciële redenen is inbegrepen. Als je inhoud plaatst om je eigen bedrijf te promoten, zoals een tourprovider of een bedrijf dat verpakte goederen aanlevert, wordt de beoordeling verwijderd.

We behouden ons het recht voor om een websitelink of inhoud te weigeren die als promotioneel of irrelevant wordt beschouwd, zoals blogs, nieuwsartikelen, verwijzingen naar social media en contactgegevens. Websitelinks zijn mogelijk toegestaan wanneer deze relevant en nuttig zijn voor de reiservaring en niet van promotionele aard. De site die bijvoorbeeld wordt gebruikt om een tourreservering bij een specifiek museum te boeken, kan nuttig zijn voor reizigers.

We staan geen advertenties of verzoeken toe, waaronder websitelinks met verwijzerstags of partnercodes.


Inhoud die op Tripadvisor is geplaatst, is openbaar beschikbaar en is mogelijk zichtbaar in de algemene zoekresultaten op internet. Daarom raden we je ten zeerste af om je eigen privégegevens te delen in de inhoud die je verzendt. Denk aan wachtwoorden, e-mailadressen, loyaliteits- en frequent flyer-nummers, je volledige naam, je adres, andere persoonlijk identificeerbare gegevens of andere dingen die je niet openbaar wilt maken. We verwijderen echter geen inhoud omdat een bijdrager zelf deze gegevens toegevoegd heeft. Deze inhoud kunnen we wel verwijderen als de bijdrager hier rechtstreeks om verzoekt.

We verwijderen inhoud met informatie die is geplaatst door bedrijven of andere reizigers en die privé- of vertrouwelijke informatie bevat, zoals wifi-toegangscodes, deurcodes, e-mailadressen die niet openbaar beschikbaar zijn, contactgegevens voor social media, loyaliteits-/frequent flyer-nummers en creditcardnummers.

Wij staan gebruikers niet toe om inhoud te plaatsen met de volledige namen (met inbegrip van achternaam) van andere personen. Uitzonderingen hierop kunnen bestaan uit:

  • werknemers van het bedrijf waar je over schrijft, die binnen het bedrijf vaak met hun achternaam genoemd worden of deelgenomen hebben aan socialmediaplatforms met hun volledige naam en werkplek;
  • als de naam van het bedrijf de achternaam van de genoemde werknemer bevat;
  • Werknemers op bestuursniveau;
  • Eigenaren/managers van accommodaties;
  • beroemdheden;
  • werknemers van een accommodatie die op beoordelingen op Tripadvisor reageren met hun achternaam; of
  • De volledige namen van openbare professionals, zoals artsen, advocaten, etc.

Eigenaren van accommodaties: wij verwijderen managementreacties als deze informatie bevatten die de schrijver en/of andere gasten persoonlijk identificeert, indien deze informatie niet direct beschikbaar is in de inhoud waar je op reageert. Bijvoorbeeld de volledige naam, de medische informatie of de reisroute van een gast.

Speciale opmerking over escaperoom-achtige ervaringen of vergelijkbare ervaringen die verrassingen bevatten: Bederf de verrassing niet voor toekomstige reizigers door geheime informatie over de ervaring te delen! Als je dit doet zonder reizigers expliciet te laten weten dat het bericht een spoiler bevat, kunnen we je bericht verwijderen en vragen om een bijgewerkt bericht te plaatsen zonder deze informatie.


We willen dat je je beste, meest nauwkeurige reisadvies en reistips met onze community deelt. Zorg er wel voor dat de inhoud die je indient, echt van jou is! Uitgebreid geciteerd materiaal uit andere bronnen is verboden. Inhoud die is overgenomen of gekopieerd van andere websites, beoordelaars/reizigers, eigenaren van gelegenheden, e-mails of drukwerk wat niet door jou geschreven is, wordt verwijderd.


Tripadvisor staat geen inhoud toe die intolerantie promoot, aanstootgevende stereotypes bevat of haat/vooroordelen opwekt voor personen op basis van hun etnische of sociale oorsprong, ras geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele voorkeur, religieuze/spirituele geloofsovertuiging, sociaal-economische klasse, fysiek of mentaal vermogen, immigratiestatus of nationaliteit. Als de tekst niet expliciet is, neigen we ernaar om inhoud te verwijderen die gezien zou kunnen worden als het uiten van vooroordelen of haat, al was het niet noodzakelijk op die manier bedoeld. Termen worden mogelijk niet als problematisch beschouwd, terwijl in een andere cultuur diezelfde term als zeer beledigend kan worden gezien. We zijn een wereldwijd platform dat op talloze locaties wordt gebruikt. Als een term op een bepaalde locatie als kwetsend wordt gezien, en deze wordt gebruikt om dezelfde betekenis over te brengen, verwijderen we deze in het belang van onze wereldwijde community.

We erkennen dat, in sommige gevallen, lokale wetten en regelgevingen van bedrijven kunnen eisen dat ze de service die aan personen wordt geboden, aanpassen op basis van ras, genderidentiteit of -gerichtheid, religie, seksuele voorkeur of nationaliteit. Wij moedigen reizigers die dit scenario meemaken aan om eerlijke verhalen uit eerste hand over hun ervaring te plaatsen. We respecteren hun recht om kritiek te geven op discriminerende praktijken die ze bij een bedrijf tegenkomen of deze af te wijzen, zelfs wanneer deze praktijken in overeenstemming zijn met de lokale wet- en regelgeving.


Wees beleefd! Uit geen persoonlijke beledigingen of andere onnodige en kleinerende opmerkingen over andere personen.

Tripadvisor is niet de juiste plek om je favoriete politieke kandidaat of goed doel te promoten. We waarderen je passie, maar in tegenstelling tot andere websites waarop gebruikers informatie kunnen plaatsen over allerlei onderwerpen is het Tripadvisor-platform gericht op reiservaringen. Wezenlijke opmerkingen over politieke of religieuze voorkeuren, ethiek of bredere maatschappelijke kwesties die geen betrekking hebben op reizen of die niet-reisgerelateerde discussies op ons platform opwekken, worden verwijderd.

Omdat we een wereldwijd reisplatform zijn en mensen van over de hele wereld helpen, begrijpen we dat je soms misschien in een taal wilt schrijven die niet je moedertaal is. We adviseren je om geen machine te gebruiken bij het vertalen, omdat de tekst hierdoor verwarrend kan worden en mogelijk niet de oorspronkelijke boodschap overbrengt. Als er een machine is gebruikt bij het vertalen en de inhoud moeilijk te begrijpen is, kan het zijn dat we de inhoud verwijderen. Zorg dat je bericht in het juiste alfabet voor de door ons ondersteunde talen is geschreven. Als het juiste alfabet niet wordt gebruikt, kan inhoud hierdoor mogelijk moeilijk leesbaar zijn.

Gebruik geen HTML-tags en typ niet enkel in HOOFDLETTERS.