Ons dierenwelzijnsbeleid

Veel toeristische attracties wereldwijd gebruiken op een of andere manier levende dieren, in het wild of in gevangenschap. Bij Tripadvisor vinden we dat elke attractie de verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat alle dieren die voor dergelijke attracties worden gebruikt, op humane wijze worden behandeld.

We weten dat de meeste organisatoren van attracties verantwoord handelen en instemmen met het basisprincipe om dieren op humane wijze te behandelen. Maar we weten ook dat de normen voor de verzorging van dieren wereldwijd kunnen variëren, afhankelijk van de plaatselijke wetgeving.

Als online platform wordt Tripadvisor gebruikt door miljoenen mensen. We zijn ons bewust van de rol die Tripadvisor kan spelen bij het verbeteren van dierenwelzijnsnormen in de toerismebranche. Daarom zijn we trots dat we een aantal toonaangevende richtlijnen voor dierenwelzijn hebben geïntroduceerd waar elke te boeken ervaring die via ons platform wordt verkocht, aan moet voldoen.

Hier volgen de volledige richtlijnen:

Fysieke interactie met dieren die in gevangenschap leven

Tripadvisor verkoopt geen tickets voor en genereert geen omzet uit specifieke ervaringen waarbij toeristen fysiek in contact komen met wilde dieren in gevangenschap, behalve in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden.

Tripadvisor staat de verkoop van ervaringen met fysiek contact tussen gasten en wilde dieren in gevangenschap alleen toe in de volgende omstandigheden:

 • Aanraakpoeltjes in aquaria die bedoeld zijn voor educatieve doeleinden, waarbij toeristen onder toezicht staan van dierentuin- of aquariumpersoneel of een opzichter in een wildpark
 • Ervaringen die draaien om het aanraken van ongewervelde dieren (zoals spinnen/insecten) en die bedoeld zijn voor educatieve doeleinden, waarbij toeristen onder toezicht staan van dierentuin- of aquariumpersoneel of een opzichter in een wildpark
 • Activiteiten voor het voeren of aanraken van dieren in gevangenschap onder toezicht van dierentuinpersoneel of een opzichter in een wildpark, waarbij de dieren zelf het initiatief nemen tot fysieke interactie als natuurlijk gedrag (d.w.z. dat de dieren niet gedrogeerd worden, niet worden gelokt en niet worden geïntimideerd om te gehoorzamen) en waarbij de dieren zich op elk moment terug kunnen trekken
 • Vrijwilligersprogramma’s voor de instandhouding van bedreigde soorten bij dierentuinen, aquaria of reservaten waarbij mogelijk een vorm van fysieke interactie met een dier plaatsvindt

Gedomesticeerde dieren

Ervaringen of attracties waarbij alleen huisdieren zijn betrokken, zoals paardrijden en kinderboerderijen, komen in aanmerking voor verkoop op Tripadvisor.

Shows en optredens

Tripadvisor verkoopt geen tickets voor en genereert geen inkomsten uit specifieke ervaringen waarbij wilde of bedreigde dieren in gevangenschap gedwongen worden vernederende trucs of ander onnatuurlijk gedrag uit te voeren voor het publiek, of waarbij ze op een vernederende manier deel uitmaken van een live circus of optreden (bijvoorbeeld door verkleed in een kostuum een mens na te doen).

Vernederende handelingen worden gedefinieerd als handelingen waarbij een dier gedrogeerd wordt of d.m.v. dwang getraind wordt om zich op onnatuurlijke wijze te gedragen of te gehoorzamen en die het dier niet de nodige stimulatie, beweging of verzorging geven.

Walvisachtigen (walvissen en dolfijnen)

Tripadvisor verkoopt geen tickets voor en genereert geen omzet uit attracties of ervaringen waarbij walvisachtigen in gevangenschap tentoongesteld worden, behalve als:

Kustreservaten met walvissen en dolfijnen

Gastenervaringen die plaatsvinden bij de volgende soorten instellingen komen in aanmerking voor verkoop:

 • Het reservaat al hun walvisachtigen in gevangenschap een permanente leefomgeving in zee biedt.
 • Alle commerciële instellingen of non-profitorganisaties die bezig zijn met het opzetten van een nieuw kustreservaat voor walvisachtigen in gevangenschap, die openlijk hebben beloofd hun walvisachtigen zo snel mogelijk naar deze omgeving te verhuizen.

Een kustreservaat wordt gedefinieerd als natuurlijke kustwateren, zoals een baai of inham, waar walvisachtigen worden gehouden in een omgeving die zo dicht mogelijk bij hun natuurlijke leefomgeving komt, een plek die bescherming biedt en waar toezicht gehouden kan worden door gekwalificeerde verzorgers en dierenartsen.

Kustreservaten moeten voldoen aan een strikt antifokbeleid. Ze mogen hun dieren niet trainen voor shows of optredens voor publiek en moeten alle vormen van fysieke interactie tussen gasten en dieren verbieden, met inbegrip van ervaringen in het water.

Andere instellingen

Gastenervaringen bij de hierna genoemde instellingen kunnen ook in aanmerking komen voor verkoop, mits ze aan de toepasselijke beleidsvoorwaarden voldoen:

Alle geaccrediteerde* instellingen die zich officieel en openlijk inzetten voor de invoering van de volgende praktijken:

 • Het fokken van walvisachtigen binnen de instelling stoppen en voorkomen
 • De import van walvisachtigen uit andere instellingen met als doel ze aan het publiek tentoon te stellen stoppen
 • De vangst en import van wilde walvisachtigen met als doel ze aan het publiek tentoon te stellen stoppen

*Moet geaccrediteerd zijn door een lid van de World Association of Zoos and Aquariums (WAZA)

Kwelspelen

Tripadvisor verkoopt geen tickets voor attracties die in strijd zijn met het vermeldingsbeleid van Tripadvisor met betrekking tot het letsel toebrengen aan of doden van dieren.

In dit beleid staat dat Tripadvisor geen attracties vermeldt waarvan het voornaamste doel is om:

 • Bedreigde diersoorten in het wild letsel toe te brengen of te doden (bijv. het jagen op bedreigde diersoorten) en/of
 • Dieren in gevangenschap letsel toe te brengen of te doden (zoals kwelspelen)
 • Demonstraties te geven waarbij levende dieren ter vermaak aan andere dieren worden gevoerd (bijv. levende koeien aan leeuwen voeren).